Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
18

II K 230/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gostyninie

Data orzeczenia: 2017-02-16

Data publikacji: 2017-09-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 230/15 UZASADNIENIE Na podstawie całokształtu okoliczności ujawnionych w toku rozprawy głównej, Sąd ustalił następujący stan faktyczny: W. Ż. (1) od 01 grudnia 1987 roku była zatrudniona w Sądzie Rejonowym w P. . Początkowo pracowała jako kurator stażysta, następnie awansowała na kuratora dla osób dorosłych, a od 01 sierpnia 2005 roku objęła stanowisko kuratora specjalisty dla osób dorosłych. W pierwszych latach pracy W. Ż. (1) ze swoich obowiązków wywiązywała się należycie. Natom
Czytaj więcej»

II K 405/19

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gostyninie

Data orzeczenia: 2019-12-04

Data publikacji: 2020-01-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 405/ 19 POSTANOWIENIE Dnia 04 grudnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Gostyninie – II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: sędzia Maciej Górzyński Protokolant: Iwona Laskowska Przy udziale Prokuratora Prokuratury (...) we W. - Ł. K. na posiedzeniu w dniu 04. 12. 2019 r. w sprawie : 1 K. F. (1) c. M. i G. , urodz. (...) w Ł. oskarżonej o to, że: w dniu 05 lutego 2016 r. w Ł. i w Ł. działając w krótkich odstępach czasu i wykonaniu z góry powziętego zamiaru, nakłoniła osobę pełniącą funk
Czytaj więcej»

II K 471/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Gostyninie

Data orzeczenia: 2016-06-01

Data publikacji: 2016-07-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 471/15 WYROK ŁĄCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 01 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Gostyninie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Marzena Małgorzata Petrykowska – Tarczyluk Sędziowie/Ławnicy: j. o. Protokolant: sekr. sądowy Joanna Gębicka przy udziale Prokuratora Krystyny Skoniecznej – Miklas po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 01 czerwca 2016 roku sprawy Ł. L. syna R. i A. z domu Z. , urodzonego (...) w P. . skazanego prawomocnymi wyrokami: I Sądu Rejonowe
Czytaj więcej»

I C 177/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gostyninie

Data orzeczenia: 2016-03-01

Data publikacji: 2019-11-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 177/15 UZASADNIENIE Powódka Z. G. reprezentowana przez zawodowego pełnomocnika z urzędu wytoczyła powództwo przeciwko pozwanym Gminie S. i A. F. (1) domagając się zasądzenia na swoją rzecz kwoty 12.000 złotych wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, tytułem zadośćuczynienia za naruszenie dobra osobistego w postaci prawa do spokojnego mieszkania. W uzasadnieniu swojego żądania powódka wskazała, iż w dniu 18-19 lipca 2014r. pracownicy S. B. A. F. (1) dok
Czytaj więcej»

I C 9/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Gostyninie

Data orzeczenia: 2015-12-17

Data publikacji: 2016-04-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 9/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Gostyninie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Ostrowska Protokolant: po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 grudnia 2015 r. sprawy z powództwa J. G. przeciwko Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu w W. o zapłatę orzeka: 1 zasądza od pozwanego Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w W. na rzecz powódki J. G. kwotę 10.000zł (dziesięć tysięcy złotych) z odsetka
Czytaj więcej»

I C 9/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gostyninie

Data orzeczenia: 2016-01-11

Data publikacji: 2016-04-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 9/15 UZASADNIENIE Powódka J. G. w pozwie skierowanym przeciwko Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu z siedzibą w W. domagała się zapłaty kwoty 40.000 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 03 września 2014r. do dnia zapłaty, tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę – na podstawie art. 446 § 4 k.c. Domagała się też zasądzenia na swoją rzecz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego. W uzasadnieniu swojego żądania powódka wskazała, iż jest siostrą zmarł
Czytaj więcej»

I Ns 530/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gostyninie

Data orzeczenia: 2016-02-05

Data publikacji: 2016-04-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I Ns 530/15 UZASADNIENIE We wniosku z dnia 20 sierpnia 2015 r. wnioskodawcy A. i R. małżonkowie L. wnosili o stwierdzenie nabycia w wyniku zasiedzenia z dniem 1 sierpnia 2015 r. własności nieruchomości położonej we wsi B. , gmina G. oznaczonej jako działki: nr (...) o powierzchni 0,50 ha i nr 102 o powierzchni 0,11 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalno-gospodarczym. W uzasadnieniu wniosku wnioskodawcy podnieśli, że przedmiotową nieruchomość nabyli na podstawie umowy kupna-sprzedaży z d
Czytaj więcej»

II K 48/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gostyninie

Data orzeczenia: 2016-09-14

Data publikacji: 2016-11-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt IIK 48/16 UZASADNIENIE Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny: W dniu 29 kwietnia 2015r. odbyło się posiedzenie Rady Miasta G. . W posiedzeniu tym nie brał udziału F. P. (1) . Jednym z punktów obrad, było podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia Radzie Miasta G. obsługi prawnej. Dotychczas obsługę taką prowadził radca prawny F. P. (1) , który był zatrudniony na umowę zlecenia jednak umowa ta wygasła z dniem 11 kwietnia 2015r. Burmistrz Miasta G. P. K. (1) podjął decyzję, że nie
Czytaj więcej»

II K 48/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Gostyninie

Data orzeczenia: 2016-08-29

Data publikacji: 2016-11-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 48/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 sierpnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Gostyninie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Maciej Górzyński Sędziowie/Ławnicy: j. o. Protokolant: st. sekr. sądowy Marlena Jaworska Bez udziału Prokuratora Przy udziale oskarżyciela prywatnego F. P. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 sierpnia 2016 roku sprawy: P. K. , urodzonego (...) w W. , syna W. i A. oskarżonego o to, że : w dniu 29.04.2015 roku podczas sesji Rady Miasta
Czytaj więcej»

II K 230/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Gostyninie

Data orzeczenia: 2017-01-26

Data publikacji: 2018-06-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 230/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy w Gostyninie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Maciej Górzyński Sędziowie/Ławnicy: j. o. Protokolant: st. sekr. sądowy Marlena Jaworska przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Płocku: E. K. oraz oskarżyciela posiłkowego: S. P. po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 26.10.2015r., 23.11.2015r., 12.04.2016r., 02.06.2016r., 29.08.2016r., 26.09.2016r., 10.11.2016r., 12.01.2017r.
Czytaj więcej»