Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 471/15 - wyrok Sąd Rejonowy w Gostyninie z 2016-06-01

Sygn. akt II K 471/15

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 01 czerwca 2016 r.

Sąd Rejonowy w Gostyninie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący:

SSR Marzena Małgorzata Petrykowska – Tarczyluk

Sędziowie/Ławnicy:

j. o.

Protokolant:

sekr. sądowy Joanna Gębicka

przy udziale Prokuratora Krystyny Skoniecznej – Miklas

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 01 czerwca 2016 roku sprawy

Ł. L. syna R. i A. z domu Z., urodzonego (...) w P..

skazanego prawomocnymi wyrokami:

I.  Sądu Rejonowego w Gostyninie z dnia 17 kwietnia 2007r., w sprawie II K 241/07 – za czyn z art. 178a § 2 k.k. w zw. z art. 244 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k. w zw. z art. 64 §1 k.k. popełniony w dniu 15 kwietnia 2007r. - na karę 2 miesięcy pozbawienia wolności oraz środek karny zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres 4 lat;

II.  Sądu Rejonowego w Gostyninie z dnia 17 marca 2008r., w sprawie II K 751/07 – za czyn z art. 244 k.k. popełniony w dniu 1 listopada 2007r. - na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności;

III.  Sądu Rejonowego w Gostyninie z dnia 10 lipca 2008r., w sprawie II K 201/08 – za czyn z art. 178a § 2 k.k. w zw. z art. 244 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k. popełniony w dniu 31 marca 2008r. - na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz środek karny zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i jednośladowych na okres 10 lat;

IV.  Sądu Rejonowego w Płocku z dnia 25 lutego 2010r., w sprawie II K 41/10 – za czyn z art. 242 § 3 k.k. popełniony w dniu 24 października 2009r., - na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności;

V.  Sądu Rejonowego w Gostyninie z dnia 21 listopada 2012r., w sprawie II K 458/12 – za czyn z art. 207 § 1 k.k. popełniony w okresie od lutego 2012r. do czerwca 2012r.,- na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat próby, dozór kuratora w okresie próby. Postanowieniem z dnia 04 grudnia 2013r. zarządzono wykonanie warunkowo zawieszonej kary;

VI.  Sądu Rejonowego w Gostyninie z dnia 20 grudnia 2012r., w sprawie II K 547/12 – za czyny z art. 244 k.k. w zw. z art. 64 §1 k.k. popełnione w dniu 3 października 2012r., i 4 października 2012r. - za każdy z nich na karę po 4 miesiące pozbawienia wolności i karę łączną 5 miesięcy pozbawienia wolności;

VII.  Sądu Rejonowego w Gostyninie z dnia 24 czerwca 2013r., w sprawie II K 146/13 – za czyn z art. 279 § 1 k.k. popełniony w dniu 13 marca 2013r. - na karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności, zmieniony Wyrokiem Sądu Okręgowego w Płocku na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności;

VIII.  Sądu Rejonowego w Gostyninie z dnia 28 października 2013r., w sprawie II K 258/13 – za czyn z 119 § 1 k.w.- popełniony w dniu 15 kwietnia 2013r., oraz za czyn z art. 157 § 3 k.k. popełniony w dniu 15 kwietnia 2014r. - na karę za czyn z pkt I- 20 dni aresztu, za czyn z pkt II - 5 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cel społeczny w wymiarze 20 godzin miesięcznie;

IX.  Sądu Rejonowego w Gostyninie z dnia 11 grudnia 2013r., w sprawie II K 527/13 – za czyn z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 275 § 1 k.k. w zw. z art. 11 §1 k.k. popełniony w dniu 28 grudnia 2012r. - na karę 1 roku i 1 miesiąca pozbawienia wolności;

X.  Sądu Rejonowego w Gostyninie z dnia 3 czerwca 2014r., w sprawie II K 112/14 – za czyn z art. 280 § 1 k.k. w zb. z art. 157 §2 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k. - popełniony w dniu 22 grudnia 2013r. - na karę 2 lat pozbawienia wolności i za czyn z art. 278 § 1 k.k. popełniony w dniu 17 grudnia 2013r. - na karę 1 roku pozbawienia wolności i karę łączną 2 lat pozbawienia wolności, zmieniony wyrokiem Sądu Okręgowego w Płocku; karę za czyn z pkt I podwyższono do 3 lat pozbawienia wolności, karę łączną podwyższono do 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

w przedmiocie wydania wyroku łącznego orzeka:

1.  na podstawie art. 85 i 86 § 1 k.k. z wyroków opisanych w pkt. V - sygn. akt IIK 458/12 i w pkt VI- sygn. akt IIK 547/12 wymierza Ł. L. karę łączną 1 (jednego) roku i 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności;

2.  na podstawie art. 85 i 86 § 1 k.k. z wyroków opisanych w pkt VII- sygn. akt IIK 146/13, w pkt VIII- sygn. akt IIK 258/13 i w pkt IX – sygn. akt IIK 527/13 wymierza Ł. L. karę łączną 1 (jednego) roku i 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności;

3.  na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności orzeczonej w pkt. 1 wyroku łącznego zalicza Ł. L. okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie: IIK 458/12 tj. od dnia 15.01.2014r. do dnia 14.07.2015r. oraz w sprawie IIK 547/12 tj. od dnia 08.03.2016r., a na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności orzeczonej w pkt 2 wyroku łącznego zalicza okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie IIK 146/13 tj. od dnia 14.07.2015r. do dnia 08.01.2016r.;

4.  w pozostałym zakresie połączone wyroki pozostawia do odrębnego wykonania;

5.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. J. Z. kwotę 295,20 zł (dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych 20/100 ) w tym 23 % podatku VAT z tytułu nieopłaconych kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu skazanemu Ł. L.;

6.  zwalnia skazanego w całości z kosztów sądowych, którymi obciąża Skarb Państwa.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Wasilewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Gostyninie
Osoba, która wytworzyła informację:  Marzena Małgorzata Petrykowska – Tarczyluk
Data wytworzenia informacji: