Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 9/15 - wyrok Sąd Rejonowy w Gostyninie z 2015-12-17

I C 1025/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2 grudnia 2014

Data publikacji: 15 grudnia 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 98%

Wspólna treść

pozwany ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny, tysiąc złoty, dzień zapłaty, wydział cywilny, odsetka, kwota, zwrot kosztu, sprawa z powództwa, rozprawa, grudzień, wyrok, rzeczpospolita polski, protokolant, skład, rozpoznanie
 • Powiązana tematyka
  • pozwany
 • Ważne frazy
  • pozwany ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny, odsetka za okresy, tysiąc złoty, dzień zapłaty, zwrot kosztu procesu, ustawowe odsetki, wydział cywilny, odsetka, kwota, zwrot kosztu, sprawa z powództwa, listopad, rozprawa, grudzień, wyrok, rzeczpospolita polski, protokolant, postępowanie, skład, rozpoznanie
Zobacz»

I C 1273/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Zawierciu

Data orzeczenia: 13 czerwca 2017

Data publikacji: 13 października 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 97%

Wspólna treść

pozwany ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny, wydział cywilny, zwrot kosztu, sprawa z powództwa, kwota, wyrok, rzeczpospolita polski, protokolant, skład, rozpoznanie, dzień
 • Powiązana tematyka
  • pozwany
 • Ważne frazy
  • pozwany ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny, zwrot kosztu procesu, wydział cywilny, zwrot kosztu, sprawa z powództwa, czerwiec, maj, kwota, wyrok, rzeczpospolita polski, ustalenie, protokolant, skład, rozpoznanie, dzień
Zobacz»

I C 1843/16

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 26 marca 2018

Data publikacji: 8 stycznia 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 96%

Wspólna treść

pozwany ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny, tysiąc, dzień zapłaty, rozpoznanie na rozprawie, powództwo, odsetka, zwrot kosztu, rozprawa w dniach, kwota, wydział cywilny
 • Powiązana tematyka
  • pozwany
 • Ważne frazy
  • pozwany ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny, ustawowa odsetka za opóźnienie, dzień uprawomocnienia, część powództwa, tysiąc, dzień zapłaty, zwrot kosztu procesu, rozpoznanie na rozprawie, pięć tysięcy, skarbowe państwo, powództwo, odsetka, uiszczenie, zadośćuczynienie, zwrot kosztu, rozprawa w dniach, kwota, wydział cywilny, marzec, skarb państwa
Zobacz»

I C 1016/13

wyrok

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 7 października 2014

Data publikacji: 7 listopada 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 95%

Wspólna treść

pozwany ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny, tysiąc, odsetki ustawowe, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, dzień zapłaty, kwota, sprawa z powództwa, rozprawa, wyrok, rzeczpospolita polski, protokolant, wydział, skład
 • Powiązana tematyka
  • pozwany
 • Ważne frazy
  • pozwany ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny, zadośćuczynienie i ustalenie, zadośćuczynienie z odsetkami, tysiąc, nieuiszczony koszt sądowy, pięć tysięcy, odsetki ustawowe, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, dzień zapłaty, październik, kwota, skarb państwa, sprawa z powództwa, rozprawa, marzec, wyrok, rzeczpospolita polski, protokolant, wydział, skład
Zobacz»

I C 668/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Legnicy

Data orzeczenia: 18 października 2018

Data publikacji: 23 maja 2019

Poziom podobieństwa: 95%

Wspólna treść

pozwany ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny, tysiąc złoty, odsetki ustawowe, dzień zapłaty, sprawa z powództwa, kwota, koszt, wyrok, rzeczpospolita polski, protokolant, wydział, skład, rozpoznanie
 • Powiązana tematyka
  • pozwany
 • Ważne frazy
  • pozwany ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny, odsetka ustawowa za opóźnienie, tysiąc złoty, część powództwa, zapłata kwot, odsetki ustawowe, dzień zapłaty, koszt procesu, sprawa z powództwa, kwota, październik, koszt, strona, wyrok, rzeczpospolita polski, protokolant, wydział, skład, rozpoznanie
Zobacz»

II C 1515/16

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

Data orzeczenia: 13 września 2016

Data publikacji: 17 sierpnia 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 94%

Wspólna treść

pozwany ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, tysiąc, wydział cywilny, sprawa z powództwa, zapłata, rozprawa, kwota, wyrok, rzeczpospolita polski, protokolant, skład, rozpoznanie, dzień
 • Powiązana tematyka
  • pozwany
 • Ważne frazy
  • pozwany ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny, południe, warszawa, siedziba, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, tysiąc, wydział cywilny, wrzesień, sprawa z powództwa, zapłata, rozprawa, kwota, wyrok, rzeczpospolita polski, protokolant, skład, rozpoznanie, dzień
Zobacz»

I C 694/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Legnicy

Data orzeczenia: 29 marca 2017

Data publikacji: 26 lipca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 93%

Wspólna treść

pozwany ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny, odsetki ustawowe, dzień zapłaty, tysiąc, wydział cywilny, kwota, zwrot kosztu, sprawa z powództwa, rozprawa, wyrok, rzeczpospolita polski, protokolant, skład, rozpoznanie
 • Powiązana tematyka
  • pozwany
 • Ważne frazy
  • pozwany ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny, sprawa kosztów, odsetka ustawowa za opóźnienie, odsetki ustawowe, dzień zapłaty, zwrot kosztu procesu, tysiąc, wydział cywilny, marzec, kwota, zwrot kosztu, skarb państwa, sprawa z powództwa, strona, rozprawa, wyrok, rzeczpospolita polski, protokolant, skład, rozpoznanie
Zobacz»

III Ca 1415/14

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 3 lutego 2015

Data publikacji: 19 czerwca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 93%

Wspólna treść

pozwany ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, wydział cywilny, sprawa z powództwa, zapłata, rozprawa, wyrok, kwota, rzeczpospolita polski, protokolant, skład, rozpoznanie, dzień
 • Powiązana tematyka
  • pozwany
 • Ważne frazy
  • pozwany ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny, siedziba, wydział cywilny odwoławczy, zastępstwo procesowe w postępowaniu, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, wyrok sądu rejonowy, postępowanie apelacyjne, wydział cywilny, sprawa z powództwa, zapłata, lipiec, skutek apelacji, rozprawa, wyrok, kwota, rzeczpospolita polski, protokolant, skład, rozpoznanie, dzień
Zobacz»

I C 640/13

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 16 października 2014

Data publikacji: 16 grudnia 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 93%

Wspólna treść

pozwany ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny, odsetki ustawowe, zwrot kosztu, dzień zapłaty, tysiąc, wydział cywilny, kwota, sprawa z powództwa, wyrok, rzeczpospolita polski, protokolant, skład
 • Powiązana tematyka
  • pozwany
 • Ważne frazy
  • pozwany ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny, powództwo wobec strony, zapłata i ustalenie, spółka akcyjna, zarządzenie, zwrot kosztu procesu, dalej idące powództwo, odsetki ustawowe, zwrot kosztu, dzień zapłaty, październik, tysiąc, wydział cywilny, kwota, sprawa z powództwa, maj, wyrok, rzeczpospolita polski, protokolant, skład
Zobacz»

I C 1551/14

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 25 maja 2015

Data publikacji: 15 lipca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 91%

Wspólna treść

pozwany ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny, tysiąc złoty, dzień zapłaty, rozpoznanie na rozprawie, powództwo, odsetka, rozprawa w dniach, kwota, wydział cywilny
 • Powiązana tematyka
  • pozwany
 • Ważne frazy
  • pozwany ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny, pięć tysięcy złotych, koszt procesu pomiędzy powódką, tysiąc złoty, uwzględniona część powództwa, żałoba, skarb państwa sądu okręgowego, nieuiszczoną opłatę, zadośćuczynienie i odszkodowanie, dzień zapłaty, rozpoznanie na rozprawie, powództwo, ustawowe odsetki, opłata sądowa, odsetka, zwrot kosztu procesu, rozprawa w dniach, kwota, wydział cywilny, maj
Zobacz»

II Ca 870/18

wyrok

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 7 lutego 2019

Data publikacji: 23 maja 2019

Poziom podobieństwa: 90%

Wspólna treść

pozwany ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny, tysiąc, rozpoznanie na rozprawie, kwota, rozprawa w dniach, powództwo
 • Powiązana tematyka
  • pozwany
 • Ważne frazy
  • pozwany ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny, pięć groszy, tysiąc, groza, odsetka od następujących kwot, punkt orzeczenia, kwota skapitalizowanej renty, kwota i termin, apelacja pozwana od wyroku, utrata zdolności do pracy, zdolność do pracy zarobkowej, nieuiszczony koszt sądowy, część powództwa, rozpoznanie na rozprawie, kwota, wydział cywilny odwoławczy, wyrok sądu rejonowy, rozprawa w dniach, koszt postępowania apelacyjnego, powództwo
Zobacz»

I C 1308/12

wyrok

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 4 marca 2014

Data publikacji: 11 maja 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 90%

Wspólna treść

pozwany ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny, tysiąc, powództwo, dzień zapłaty
 • Powiązana tematyka
  • pozwany
 • Ważne frazy
  • pozwany ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny, wydatek na koszty opinii, należna opłata sądowa, oddalona część powództwa, uwzględniona część powództwa, zakres psychologii, część wydatków, koszt opinii biegłej, tysiąc, bojka, wyrok roszczenia, nieuiszczoną część, powództwo, część opłaty sądowej, obciążenie powódki, nieuiszczoną opłatę, zadośćuczynienie, obciążenie powodów, dzień zapłaty, zwrot kosztu procesu
Zobacz»

I C 900/11

wyrok

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 29 grudnia 2014

Data publikacji: 2 grudnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 89%

Wspólna treść

pozwany ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny, tysiąc złoty, wydział cywilny, odsetka, kwota, zwrot kosztu, grudzień, sprawa z powództwa, zapłata, wyrok, rzeczpospolita polski
 • Powiązana tematyka
  • pozwany
 • Ważne frazy
  • żyłka, pozwany ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny, dudek, tysiąc złoty, zakres powództwa, uiszczenie, skarb państwa, wydatek, ustawowe odsetki, wydział cywilny, odsetka, kwota, zwrot kosztu, grudzień, sprawa z powództwa, zapłata, koszt postępowań, styczeń, wyrok, rzeczpospolita polski
Zobacz»

I C 982/14

wyrok

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 21 stycznia 2015

Data publikacji: 1 marca 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 87%

Wspólna treść

pozwany ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny, tysiąc, powództwo, kwota, odsetki ustawowe, dzień zapłaty, zwrot kosztu
 • Powiązana tematyka
  • pozwany
 • Ważne frazy
  • pozwany ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny, część nieuiszczonych kosztów sądowych, zakres wydatków, nieuiszczoną opłatę, oddalona część powództwa, uwzględniona część powództwa, opłata sądowa, tryba, tysiąc, powództwo, kwota, zadośćuczynienie, odsetki ustawowe, skarb państwa, dzień zapłaty, zwrot kosztu procesu, zwrot kosztu, roszczenie, odszkodowanie, lipiec
Zobacz»

I C 64/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 27 listopada 2017

Data publikacji: 16 lutego 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 86%

Wspólna treść

pozwany ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny, tysiąc, zwrot kosztu, wydział cywilny, sprawa z powództwa, zapłata, kwota, rozprawa, wyrok, rzeczpospolita polski, protokolant, skład, rozpoznanie
 • Powiązana tematyka
  • pozwany
 • Ważne frazy
  • młynek, pozwany ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny, starszy sekretarz sądowy, worek, tysiąc, wydział cywilny w składzie, zwrot kosztu, skarb państwa, koszt postępowań, wydział cywilny, listopad, sprawa z powództwa, zapłata, kwota, rozprawa, wyrok, rzeczpospolita polski, protokolant, skład, rozpoznanie
Zobacz»

III Ca 581/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 20 października 2014

Data publikacji: 31 grudnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 85%

Wspólna treść

pozwany ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny, powództwo
 • Powiązana tematyka
  • pozwany
 • Ważne frazy
  • pozwany ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny, wytoczenie sprawy, wypowiedzenie umowy ubezpieczenia, powództwo, wytoczenie powództwa, pierwsza czynność procesowa, pojazd kierowany przez sprawcę, ubezpieczenie obowiązkowe, polskie biuro ubezpieczycieli komunikacyjnych, ubezpieczenie oc, damy powodu, gwarancyjne i polskie biuro, fundusz gwarancyjny i polski, procesowe żądanie, fakt wypowiedzenia umowy, prowadzone postępowanie likwidacyjne, siedziba, przedmiotowy wypadek komunikacyjny, roszczenie, odsetka za opóźnienie
Zobacz»

I ACa 49/14

wyrok

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 30 kwietnia 2014

Data publikacji: 7 marca 2016

Poziom podobieństwa: 85%

Wspólna treść

pozwany ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny, odsetka, tysiąc, powództwo
 • Powiązana tematyka
  • pozwany
 • Ważne frazy
  • pozwany ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny, odsetka na wypadek opóźnienia, wypadek opóźnienia w płatności, zasądzona kwota, ustawowa odsetka na wypadek, uwzględniona część powództwa, powództwo o zadośćuczynienia, miesiąc z ustawowymi odsetkami, odsetka, tysiąc, zakres sprawy, dalsza kwota, ustawowa odsetka od kwot, rozprawa sprawy, sądowe rozstrzygnięcie, rozpoznanie sądu okręgowego, opłata sądowa, powództwo, apelacja powodów, rozstrzygnięcie o kosztach
Zobacz»

I C 819/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Zawierciu

Data orzeczenia: 29 sierpnia 2017

Data publikacji: 10 marca 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 84%

Wspólna treść

pozwany ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny, tysiąc, odsetki ustawowe, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, dzień zapłaty, kwota, wydział cywilny, sprawa z powództwa, wyrok, rzeczpospolita polski
 • Powiązana tematyka
  • pozwany
 • Ważne frazy
  • pozwany ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny, bednarz, pięć tysięcy, kserowanie dokumentacji, odsetka ustawowa za opóźnienie, tysiąc, opłata sądowa od uiszczenia, należna opłata sądowa, zwrot wynagrodzenia, odsetki ustawowe, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, dzień zapłaty, zakres powództwa, dokumentacja medyczna, kwota, skarb państwa, wydział cywilny, sprawa z powództwa, wyrok, rzeczpospolita polski
Zobacz»

II C 3363/15

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

Data orzeczenia: 17 stycznia 2018

Data publikacji: 13 października 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 82%

Wspólna treść

pozwany ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny, tysiąc, zwrot kosztu, sprawa z powództwa, zapłata, kwota, rozprawa, wyrok, rzeczpospolita polski, protokolant, wydział, skład
 • Powiązana tematyka
  • pozwany
 • Ważne frazy
  • południe, warszawa, pozwany ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny, nieuiszczony koszt sądowy, następujący skład, siedziba, zwrot kosztu procesu, tysiąc, zwrot kosztu, skarb państwa, styczeń, sprawa z powództwa, zapłata, kwota, rozprawa, wyrok, rzeczpospolita polski, protokolant, wydział, skład
Zobacz»

III Ca 1335/19

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 29 stycznia 2020

Data publikacji: 23 listopada 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 82%

Wspólna treść

ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny, rozpoznanie na rozprawie, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, tysiąc, zapłata, powództwo, pozwany, wyrok, kwota, rzeczpospolita polski, protokolant, wydział, skład
 • Powiązana tematyka
  • pozwany
 • Ważne frazy
  • ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny, rozpoznanie na rozprawie, zastępstwo procesowe w postępowaniu, staż, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, wyrok sądu rejonowy, tysiąc, postępowanie apelacyjne, styczeń, zapłata, powództwo, pozwany, kwiecień, skutek apelacji, wyrok, kwota, rzeczpospolita polski, protokolant, wydział, skład
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Jolanta Kotfasińska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Gostyninie
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Ostrowska
Data wytworzenia informacji: